Zakładanie fundacji

Osoby zainteresowane założeniem organizacji pozarządowej muszą zastanowić się nad tym, czy w danym przypadku właściwą formą będzie fundacja czy stowarzyszenie. Fundacja to organizacja pozarządowa, która posiada kapitał przeznaczony na realizację określonych w statucie celów. Chociaż sami członkowie fundacji nie czerpią zysków finansowych z wykonywanej pracy, to podejmują działania w celu zdobywania środków niezbędnych na realizację przyjętych celów. Najważniejsze zasady dotyczące zakładania i funkcjonowania organizacji określone są w ustawie.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Taki opis wskazuje na dwa ważne warunki, jakie powinny zostać spełnione przez założycieli fundacji, czyli na określenie celu oraz zgromadzenie kapitału. Szczegółowe zasady funkcjonowania tego typu organizacji określa statut, którego uchwalenie jest jednym z najważniejszych etapów tworzenia fundacji. W statucie określone są przede wszystkim zadania, które ma realizować fundacja oraz sposoby pozyskiwania niezbędnych w tym celu środków. Statut wskazuje także na władze fundacji i sposób podejmowania decyzji dotyczących jej dalszego funkcjonowania. W statucie powinny znaleźć się również informacje o prawach i obowiązkach członków organizacji.

Zakładając fundację należy też zapoznać się z odpowiednimi przepisami, a przede wszystkim najnowszymi zmianami w prawie. Ponadto warto zainteresować się możliwością pozyskania dotacji ze środków publicznych. Niezbędne jest również założenie konta bankowego, na którym będą gromadzone środki przeznaczone na realizację celów fundacji.