Jak poszukiwać woluntariuszy

Organizacje pozarządowe takie jak fundacje i stowarzyszenia funkcjonują przede wszystkim dzięki zaangażowaniu wolontariuszy, czyli osób, które decydują się na bezpłatną pomoc w realizacji przyjętych przez daną organizację celów. Z tego względu dla fundacji i stowarzyszeń tak ważne jest pozyskanie wolontariuszy.

Najważniejsze jest to, aby osoba zainteresowana bycie wolontariuszem zdawała sobie sprawę z tego, na co się decyduje. Organizacjom pożytku publicznego potrzebni są ludzie, którzy mają pełną świadomość czekających na nich obowiązków i nie zrezygnują z bycia wolontariuszem po kilku dniach. Wolontariusz musi także bardzo dobrze znać zasady funkcjonowania danej organizacji. Z tego względu często organizowane są specjalne szkolenia dla przyszłych wolontariuszy. W trakcie tego typu zajęć osoba zainteresowana byciem wolontariuszem zyskuje obszerną wiedzę na temat takiej pracy oraz organizacji, w których może pomagać. Dzięki temu łatwiej jest wybrać spośród nich taką, w której dana osoba będzie najlepiej się realizować. Szkolenia dla wolontariuszy organizowane są przede wszystkim przez Ogólnopolską Sieć Wolontariatu, której oddziały znajdują się w wielu polskich miastach. Z tego względu organizacje zainteresowane pozyskaniem wolontariuszy powinny skontaktować się właśnie z taką placówką.

856671

Oczywiście, fundacje i stowarzyszenia mogą także zdecydować się na samodzielne przygotowanie wolontariuszy. Ważne jest to, aby przekazać im wszystkie informacje, jakie w przyszłości mogą okazać się przydatne.