Zakładanie stowarzyszenia

Jednym z rodzajów organizacji pozarządowych są stowarzyszenia. Podobnie jak fundacje są one organizacjami niezarobkowymi, jednak nazw tych nie można stosować wymiennie. Stowarzyszenie tworzone jest przez grupę osób, którym zależy na realizacji wspólnych celów. Takim celem może być na przykład wspieranie rozwoju kultury albo promowanie aktywności fizycznej. Główna różnica pomiędzy fundacjami a stowarzyszeniami polega zatem na tym, że podczas tworzenia tych pierwszych najważniejszą rolę odgrywają fundusze, natomiast w przypadku drugich ludzie i świadomość wspólnego celu.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Człowiek zainteresowany założeniem stworzenia powinien zatem upewnić się, że może liczyć na współpracę zaufanych osób. Należy także zapoznać się z ustawą regulującą najważniejsze zasady działania stowarzyszeń oraz określić szczegółowe zasady dla danej organizacji, czyli ustalić jej statut. W statucie znajdują się informacje o władzach stowarzyszenia, a zatem o jego prezesie i zarządzie. Konieczne jest także określenie praw i obowiązków członków stowarzyszenia oraz sposobów realizacji przyjętych celów. Istotną rolę odgrywa także kwestia funduszy. Realizacja określonych w statucie celów zazwyczaj wymaga bowiem nakładów finansowych. Środki można gromadzić na przykład poprzez zbiórki oraz korzystanie ze środków publicznych.

Jednocześnie należy pamiętać o otwarciu rachunku bankowego, na który będą wpływały środki finansowe. Warto skorzystać z oferty tych banków, które proponują specjalne konta dla tego typu organizacji.